رئیس بنیاد شهید: ۱۹ بهمن مقدمه اصلی تمام شدن کار رژیم شاهنشاهی بود
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: همافران با اقدامی که در روز نوزدهم بهمن انجام دادند نشان دادند که این تبلیغاتی بیش نیست و ارتش هم به خیل مردم پیوسته است و جزئی از مردم و مدافع حضرت امام (ره) است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار