امیر واحدی: نیروی هوایی در بزنگاه‌ها حضور به موقع پیدا کرده است
فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: بیعت تاریخی ۱۹ بهمن ماه سال ۵۷، اولین پاسخ به دشمن در ۳۱ شهریور سال ۵۹، عملیات کمان ۹۹ در اوایل مهرماه سال ۵۹، اقدامات فرماندهان نیروی هوایی ارتش از جمله شهید عباس دوران نمونه‌های بارز حضور به هنگام در صحنه‌های نبرد است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار