بخش خصوصی می‌تواند در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حوزه انرژی می‌تواند به‌عنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تبدیل شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار