کتاب دیپلماسی سازندگی منتشر شد
اندیشکده روابط بین الملل کتاب دیپلماسی اقتصادی را با موضوع صادرات خدمات فنی کشورمان منتشر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار