عدم اعلام دریافتی مدیران در سامانه تخلف است
بازرس ویژه رئیس جمهور:
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: باید دریافتی مدیران در سامانه‌ها اعلام شود، اگر دستگاهی این اقدام را انجام ندهد تخلف کرده است، دریافتی مدیران ۱۰۰۰ شرکت در سال گذشته بارگذاری شده و امسال هم بارگذاری ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار