لطیفی: تعطیلی شنبه را هیئت وزیران باید تصویب کند
در حاشیه جلسه هیات دولت؛
رئیس سازمان امور استخدامی گفت: تعطیلی شنبه را باید هیئت وزیران تصویب کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار