اسلامی: هماهنگی‌ها با آژانس رو به پیشرفت است
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: هماهنگی‌ها با آژانس رو به پیشرفت است و امیدواریم همین رویه ادامه داشته باشد و ما بتوانیم فضایی که دشمنان برای صنعت هسته‌ای دنبال می‌کنند بشکنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار