فرمانده جدید مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو معرفی شد
با حضور معاون مالی، حقوقی و مجلس وزیر نیرو
مراسم تکریم و معارفه فرماندهی مرکز مقاومت بسیج وزارت نیرو با حضور معاون مالی، حقوقی و مجلس وزیر نیرو و رئیس سازمان بسیج ادارات کشور برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار