افزایش ۶ هکتاری فضای سبز در یکسال گذشته/ درختان گرگان ارزیابی سلامت می‌شوند
شهردار گرگان:
شهردار گرگان با اشاره به افزایش ۶ هکتاری فضای سبز شهری مرکز استان گلستان طی یکسال اخیر گفت: پروژه ارزیابی سلامت درختان یا توموگرافی در گرگان اجرایی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار