بازگشت هوای آلوده به پایتخت
شاخص کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد؛
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار