سینماگران ایرانی می‌توانند قله‌های سینمای جهان را فتح کنند
آندره مورگان از ایتالیا گفت که هنرمندان بااستعداد ایرانی می‌توانند قله‌های سینمای جهان را فتح کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار