بومی‌سازی کاتالیست‌ها از دستاوردهای بزرگ صنعت پتروشیمی ایران است
معاون وزیر نفت گفت: بومی‌سازی کاتالیست‌ها از دستاوردهای بزرگ صنعت پتروشیمی ایران است و هم‌اکنون با جدیت در حال بومی‌سازی همه کاتالیست‌ها هستیم و تا پایان دولت سیزدهم تمامی کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت داخلی‌سازی می‌شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار