حکومت طالبان: غربی‌ها با حقوق بشر برخورد دوگانه دارند
وزیر خارجه حکومت طالبان با انتقاد از کشورهای غربی اظهارداشت این کشورها با مسائل تروریسم و حقوق بشر برخورد دوگانه دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار