موعد بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از عراق بسیار نزدیک است
نماینده پارلمان عراق:
یکی از نمایندگان پارلمان عراق از نزدیک شدن موعد بیرون راندن اشغالگران آمریکایی از این کشور خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار