۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی به ناوگان عمومی افزوده می‌شود
تا پایان سال؛
مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت با اشاره به جزئیات واردات خودرو‌های برقی به کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود تا قبل از عید ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی تحویل ناوگان حمل‌ونقل شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار