برنت ۸۲ دلار و ۱۰ سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۰ سنت معادل ۰.۱۲ درصد افزایش به ۸۲ دلار و ۱۰ سنت رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار