رای جمهوری‌خواهان «ساموای» آمریکا به نام ترامپ
رییس جمهور سابق آمریکا یک گام دیگر به نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ نزدیکتر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار