الزام جمع‌آوری گازهای مشعل/ برای حل مشکل ناترازی به معاونت انرژی نیاز داریم
کارشناس انرژی در گفت‌وگو دانشجو تاکید کرد
یک کارشناس انرژی گفت: در ایران روزانه ۶۵ میلیون مترمکعب گاز فلر سوخته می‌شود و این مقدار بیش از ۲ برابر تولید گاز از یک فاز پارس جنوبی است. سال گذشته برای صرفه‌جویی ۱۳ میلیون مترمکعب، ۲ روز ادارات دولتی تهران تعطیل شدند در حالی که در یک روز ۶۵ میلیون مترمکعب فلر سوزانده می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار