واگذاری ساخت مسکن به متقاضیان با توجه به نام‌گذاری امسال
وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن بخش مسکن در راستای تحقق شعار سال خبر داد و گفت: در حوزه مسکن با واگذاری ساخت به متقاضیان، سرعت و کیفیت و میزان و نحوه سرمایه گذاری ها، رشد خواهد یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار