صدور مجوز تاسیس چهار پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی همدان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: مجوز تأسیس چهار پژوهشکده علوم بالینی ابن سینا، علوم و فناوری بهداشت، سرطان و پژوهشکده علوم اعصاب و سلامت روان در این دانشگاه صادر شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار