الدیلمی: شهید امیرعبداللهیان در میدان دیپلماسی به عنوان یک مجاهد عمل کرد
سفیر یمن در ایران در مراسم بزرگداشت شهید امیرعبداللهیان، گفت: شهید امیرعبداللهیان در میدان دیپلماسی به عنوان یک مجاهد عمل کرد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار