دکتر سیدوحید عقیلی درگذشت
سید وحید عقیلی، رییس دانشکده علوم انسانی واحد علوم تحقیقات و رییس پژوهشکده ارتباطات وزارت فرهنگ، درگذشت.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار