آخرين حرف‌هاي شهيد بهروز مرادي
به همان اندازه‌ای که دشمن در کفرش پایدار است، ما هم باید در ایمان‌مان پایدار باشیم. همه شما، مرد و زن در قبال خون شهدا مسئولیت دارید. هر کسی که وظیفه‌اش را انجام ندهد، خائن به اسلام و شهداست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار