بهترین زائرین راهیان نور «خادمین شهدا» هستند
حسین یکتا:
حسین یکتا گفت: این قومی که به سفر راهیان نور می آیند، اشرف آنها همین خادمین هستند به همین خاطر وقتی یک خادم به مناطق زیارتی دفاع مقدس می آید باید هدفش این باشد که مقصود این سفر خودش است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار