فریدونی: حوزه انرژی های نو از اولویت‌های وزیر نیروی بعدی باشد
وزیر نیروی خوب چه ویژگی هایی دارد؟ -3
عضو کمیسیون انرژی گفت: حوزه انرژی های نو و تجدید پذیر در سالیان گذشته به خوبی پیگیری نشده و این غفلت ها باعث محرومیت ما از این منابع شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار