احزاب مخالف دولت فرانسه درباره حمله به سوریه هشدار دادند
رهبران احزاب راست‌گرای مخالف دولت فرانسه در خصوص حمله نظامی به سوریه به فرانسوا اولاند، رئیس جمهورشان هشدار دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار