بانک مرکزی موظف به تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و تولیدی شد
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را موظف به تامین سرمایه ‌درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال‌کارکردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار