اسپوتنيک: امارات متحده به انبار تسليحات ناتو تبديل شده است
خبرگزاری روسی «اسپوتنیک» در تحلیلی نوشت: کارشناسان می گویند قرارداد اخیر نظامی اوکراین و امارات در واقع قرارداد غیرمستقیم کمک تسلیحاتی آمریکا و ناتو به اوکراین بوده است و امارات تبدیل به انبار تسلیحاتی آمریکا و ناتو شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار