«سنهاب» سامانه نظارت آنلاین بیمه مرکزی بر بیمه‌ها
نوروزی در خصوص کاربردهای این سامانه افزود:سامانه سنهاب به صورت کلان مواردی چون انجام تکالیف قانونی برای تهیه سامانه جامع نظارتی، سهولت دسترسی به آمار و اطلاعات عملکردی شرکتهای بیمه به منظور اشراف اطلاعاتی به صنعت بیمه، امکان ارائه سرویس های ارزش افزوده به بیمه گذاران، ارائه سرویس های ارزش افزوده به شرکت های بیمه، تمرکز اطلاعات مهم و اساسی صنعت بیمه در بیمه مرکزی و ارائه گزارش ها و داده های مورد نیاز به وزارت امور اقتصادی و دارایی، میسر نمودن تغذیه اطلاعاتی سامانه یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور با داده های صنعت بیمه را فراهم نموده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار