سفرای ایران در خارج از کشور از رآکتور تحقیقاتی تهران بازدید کردند
سفرا با حضور در محل این رآکتور با فرایند کار آن شامل پرتودهی نمونه‌های غیراکتیو و تولید رادیوایزوتوپ‌های دارویی آشنا شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار