ایران کاردار سفارت نیجریه در تهران را احضار کرد
بعد از ظهر دوشنبه کاردار نیجریه در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حمله ارتش این کشور به حسینه شیعیان و شهادت چندین نفر در این حادثه به وی ابراز گردید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار