بيمه مركزي تهيه آئين نامه هاي قانون جديد بيمه شخص ثالث را آغاز كرد
با نهايي شدن جزئيات بررسي لايحه بيمه شخص ثالث در مجلس شوراي اسلامي و تصويب نهايي آن، تدوين دستوالعمل ها و آئين نامه هاي اجرايي آن در دستور كار بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار