تأمین اجتماعی برای کسر حق بیمه از جانبازان، در دیوان عدالت محکوم شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت یکی از جانبازان دفاع مقدس، کسر حق بیمه از حقوق جانبازان توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانست و اعلام کرد که این هزینه باید توسط دولت پرداخت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار