یک بحرینی به اتهام ارتباط با ایران سلب تابعیت شد
بحرین، یکی از شهروندانش را که مدعی شده در ایران نحوه استفاده از سلاح و مواد منفجره را آموزش دیده، به ۱۰ سال زندان محکوم و تابعیت وی را لغو کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار