دستگیری وزیر فرهنگ کره جنوبی
وزیر فرهنگ کره جنوبی در ارتباط با رسوایی اخیر نهاد ریاست جمهوری این کشور رسما بازداشت شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار