کشف گاز خردل و تعدادی راکت در موصل
یک ژنرال عراقی خبر داد
نیروهای عراقی انباری را کشف کردند که در آن گاز خردل و بیش از ۱۲ راکت سطح به سطح انبار شده بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار