اسلام می‌خواهد به انسان حیات ببخشد/ نگاه اسلام به ارزش‌گذاری عمل
یادداشتی از شهید سید محمدباقر صدر؛
سید محمدباقر صدر در مقاله عمل صالح در قرآن می نویسد: اسلام می‌خواهد به انسان حیات ببخشد، نه فقط رفتار [درست]، و رسالتی که چنین ماهیتی دارد نمی‌تواند درون‌مایه و محتوای داخلی انسان را رهاکند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار