وقتی حامیان آخوندی هم از توضیحات او قانع نشدند
امروز جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی انجام می‌شود. این بار دوم است که عباس آخوندی برای استیضاح به مجلس می‌رود و کمتر وزیری در طول چهار سال توسط دو مجلس مورد استیضاح قرار گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار