عملیات نیروهای عراقی به سمت مرکز موصل آغاز شد/ آزادسازی کامل خیابان اصلی شهر
نیروهای عراقی عملیات تهاجمی جدیدی را به سمت مرکز بخش قدیمی شهر موصل آغاز کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار