یک اسرائیلی برای نخستین بار در تاریخ این رژیم سلب تابعیت شد
یک «اسرائیلی» برای نخستین بار در تاریخ منحوس رژیم صهیونیستی، سلب تابعیت شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار