«در قصه‌ها زندگی می‌کنند» به آی فیلم عربی رسید /هیسپان‌تی‌وی به سراغ فقیرنشینان فیلادلفیا رفته است
اخبار شبکه‌های برون مرزی؛
سریال «در قصه‌ها زندگی می‌کنند» با صدای دوبلورهای معروف عربی آماده پخش از آی فیلم عربی شده است و رونی کورولو مجری و تهیه کننده برنامه «درخیابان» هیسپان این بار به سراغ مردم فقیر ایالت فیلادلفیای آمریکا رفته تا بی توجهی دولت را به این مردم نشان دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار