دادگاه بحرین حکم سلب تابعیت ۸ شهروند شیعه را صادر کرد
دادگاه تجدیدنظر بحرین با رد اعتراض هشت شهروند شیعه به حکم سلب تابعیت آنها، این حکم را تأیید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار