افتخار «عصائب اهل الحق» عراق به قرار گرفتن در فهرست تروریسم آمریکا
یکی از رهبران عصائب اهل الحق عراق با تاکید بر ضرورت واکنش فوری بغداد به اهانت واشنگتن به حاکمیت عراق، افزود که قرار گرفتن این جنبش در فهرست تروریسم آمریکا ثابت می‌کند که عصائب در مسیر صحیح در حال حرکت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار