آغاز تظاهرات بحرینی‌ها با عنوان «فریاد زندانیان»
صدها بحرینی برای حمایت از زندانیان سیاسی و همبستگی با آنها در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار