خاور چیست؟
برخی کلمات در زبان فارسی معنای متعدد و متفاوت از هم دارند که خاور نیز در همین دسته قرار می‌گیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار