نقشه جنگی گم شد دولت فراموش کرد آمریکا دشمن است
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد: ضعف بزرگ دولت تدبیر، این بود که در ماجرای برجام، خود را برای رویدادهای پیش‌بینی نشده مهیا نکرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار