خشم کویتی‌ها از تهدیدات شاهزاده سعودی به اجرای «عملیات طوفان قاطعیت» در کویت
تهدیدات یک شاهزاده درباره اجرای عملیات «طوفان قاطعیت» در داخل کویت، خشم کویتی‌ها را برانگیخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار