امیدواریم ادلب بدون هزینه‌های گسترده انسانی به حاکمیت دولت سوریه بازگردد
جابری‌انصاری:
مذاکره کننده ارشد ایران در روند صلح سوریه، گفت: امیدواریم امکان حل مرحله‌ای و گام به گام موضوع ادلب بدون تلفات فراهم شود و این منطقه بدون هزینه‌های گسترده انسانی به حاکمیت دولت بازگردد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار