شایعه تغییر رئیس بنیاد مستضعفان تکذیب شد
یک مقام آگاه ضمن تکذیب هرگونه تغییر در بنیاد مستضعفان اعلام کرد: آقای سعیدی کیا با قوت و همت مضاعف به مسئولیت خود ادامه خواهد داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار