تظاهرات گسترده لندنی‌ها در اعتراض به ریاضت اقتصادی و نژادپرستی
هزاران نفر از مردم انگلیس در اعتراض به نژادپرستی و ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار